Toplam Kalite Yönetimi ve  Ekonomi Yönetiminde Kalite 12-13 Kasım 1997 6. Ulusal Kalite Kongresi  İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Toplam Kalite Yönetimi ve Ekonomi Yönetiminde Kalite
TÜSİAD ve KalDer tarafından düzenlenen 6. Ulusal Kalite Kongresi 12-13 Kasım  1997 tarihlerinde İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilmiştir. 1992 yılından bu yana toplanan ve gelenekselleşen Ulusal Kalite Kongresi'nin bu  yılki konusu " Toplam Kalite Yönetimi ve Ekonomi Yönetiminde Kalite" olmuştur.  Yurtiçinden ve yurtdışından konuşmacıların katıldığı kongre, uluslararası  deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam olmuştur. Geniş bir izleyici topluluğu ile  gerçekleştirilen kongreye bu yıl 2000 kişi katılmıştır. İşadamları, profesyonel  yöneticiler, akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler, öğrenciler ve basın  mensuplarından oluşan 2000 izleyicinin katıldığı kongre dünyanın ikinci büyük  Kalite Kongresi olmuştur. Kongre'de bir yandan ekonomi yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi'nin  uygulanabilirliği tartışılırken, diğer yandan teknik ve özel oturumlarda Toplam Kalite Yönetimi'nde en son  gelişmeler, eğilimler ve uygulamalar yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından tartışılmıştır. "TKY Değişim Sürecinin Yönetimi", "Stratejik Kalite Planlaması", "Öğrenen Organizasyonlar" gibi bir çok oturumda  kuruluşların kalıcı rekabet avantajına ulaşmak için toplam kaliteyi nasıl algıladıklarını ve uyguladıkları  nakledilmiştir. Özellikle "KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi" oturumlarında toplam kaliteyi uygulamak için  şirket boyutlarının önemi olmadığı görülmüştür. Kongre katılımcı sayısı ve organizasyon büyüklüğü açısından basında geniş yer almıştır.